תיירות בישראל
דף הבית
»
הכר את משרד התיירות

הכר את משרד התיירות - בין הרצוי למצוי

משרד התיירות בישראל אמון על על כל נושאי התיירות בארץ החל מקידום ושיווק תיירותי דרך איסוף נתוני תיירות סטטיסטיים, בפיקוח והכשרה של עובדי תיירות וכלה ברישוי מוסדות תיירותיים. לתיירות יש חשיבות מיוחדת במסגרת המחשבה הממשלתית והקצאת המשאבים מאחר והתיירות מהווה מקור הכנסה משמעותית לקופת המדינה. כך למשל, מיוחסת חשיבות גבוהה למטבע זר הנכנס על ידי תיירות הבאה מן החוץ. ובעצם ניתן לומר כי משרד התיירות הוא גוף כלכלי, כמו גופים כלכליים אחרים במשק, הנמדד על ידי תשואות והשיגים כלכליים. לפי סקר שנערך לאחרונה נראה כי התפוקה הבאה מענף התיירות והיא מוערכת בכיותר מתשעה עשרה אלף.

   

תפקידיו ואחריותו של משרד התיירות

 • איתור ומשיכת השקעות לענף התיירות וביסוס תשתית - במסגרת תפקידו, משרד התיירות, אמון על כל נושא ההשקעות בתחום התיירות. משרד התיירות דואג למשוך משקיעים חדשים הן מן הארץ והן מחו"ל במטרה שישקיעו בענף התיירות כמו גם שבאחריות המשרד היא הקצאת תשתית, מענקים ומשאבים לאותם משקיעים.
  • פיתוח וקידום מוצרי תיירות – המשרד אחראי גם על קידום מוצרי תיירות שונים. אולם המוצר התיירותי אינו תמיד מוחשי. כשמדברים על מוצרים תיירותיים בעצם מדברים על אחריות קידום ופיתוח השירותים הבאים: שירותי נסיעות למיניהם, מזון ומסעדות, אטראקציות, אפשרויות לינה, בילוי וכו'.
   • *הרחבת תיירות הפנים ותיירות החוץ – באחריות המשרד לשווק ולקדם את מוקדי התיירות בארץ, הן בגבולות המדינה והן מחוצה לה. עיקר הפעילות בתחום זה היא שיווקית ופרסומית והיא בעלת חשיבות רבה ותכליתה הרחבת והגדלת היקף תיירות הפנים והחוץ.
   • *הכשרה מקצועית של כוח אדם – משרד התיירות ממונה על מוסדות ההכשרה תיירותיים כמו גם על המוסדות האקדמיים העוסקים בלימודי תיירות. המשרד הוא זה שמעניק רישוי למוסדות ההשכלה התיירותיים, בשיתופו ובאישורו מתווים את תוכנית הלימודים הנלמדת במוסדות התיירות השונים וכו'.

הישיגיו של משרד התיירות, כגוף כלכלי לכל דבר, נאמד באמצעות מדדים כלכליים. כך לדוגמא משרד התיירות נמדד ביכולת שלו להגדיל את היקף ההשקעות בתחום התיירות כמו גם במידה שבה הוא הצליח לתרום ולעודד הקמת מיזמי תיירות חדשים. אתר התיירות נאמד ביכולת שלו להמציא מקומות תעסוקה חדשים בענף, ביכולתו לתרום לתוצר הלאומי ולמאזן התשלומים. ולבסוף, משרד התיירות גם נמדד ביכולת שלו לעודד תיירות מחו"ל כמו גם את תיירות הפנים.

החברה הממשלתית לתיירות

החברה הממשלתית לתיירות היא למעשה הזרוע המבצעת של משרד התיירות ויש לה חשיבות רבה. היא מגשימה ומוציאה לפועל את החזון התיירותי של משרד התיירות. משרד התיירות מפרסם מדי סוף שנה את חזונו התיירותי לשנה הבאה והחברה הממשלתית לתיירות מוציאה לפועל תוכנית זו. החברה הממשלתית לתיירות (החמ"ת) בעצם כפופה לתקציב המוקצב לה מהמדינה והיא פועלת בכמה מישורים עיקריים:

 • תכנון וייזום פרוייקטים - מהגיית הרעיונות ועד הבאתם למכרזים
  • אחריות מעשית על פרוייקטים ומייזמים – בפועל
   • *בניית תקציבים – והתאמות תקציב

לחברה הממשלתית לתיירות יש אחריות רבה והיא עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם מגוון רחב של גופים ומוסדות: מוסדות מוניציפליים, גופים ממשלתיים ומוסדות ציבוריים. היא אמונה על תאום בין גופים אלו, על פיתוח תשתיות כמו גם תכנון ופיתוח אתרי תיירות. בנוסף, באחריותה של החברה הממשלתית לתיירות הנושא החשוב והבוער של הנגשת אתרי התיירות לאוכלוסיות מיוחדות.

משרד התיירות עושה בהחלט מאמצים רבים להגביר את התיירות, הן הנכנסת והן את תיירות הפנים וכמו משרדי ממשלה רבים גם הוא כפוף להחלטות הממשלה ונתון לתקציב מוגבל. התיירות בישראל ולישראל בהחלט נמצאת במגמת עלייה אך היא גם מושפעת ממגוון רחב של גורמים, חלקם נובעים מאילוצים מובנים האופייניים לישראל וחלקם תוצר פשוט של העדר חזון.

התפתחות התיירות – אילוצים מובנים

מדינת ישראל ידועה במצב הפוליטי המעורער שלה, ימים של מתיחות או תקופות של מלחמה גורמות לירידה תלולה בענף התיירות - הן בתיירות הכנסת והן בתיירות הפנים. זוהי גם בדיוק הסיבה שגידול משמעותי בתקציב משרד התיירות לא נראה באופק. זאת מאחר שהמתיחות הפוליטית מיד מעבירה עוד פלחים מתקציב המדינה לטובת הביטחון.

התפתחות התיירות – העדר חזון

על אף האילוצים המובנים, יש ביכולתו של משרד התיירות וגורמים תיירותיים נוספים בארץ לעצב תיירות ענפה המבוססת על שלל האתרים והמקומות שנתברכנו בהם, כאן בישראל. ולישראל כמוקד תיירותי יש פוטנציאל עצום.

תכנון ופיתוח תשתיות תיירותיות נוספות ושיפור מוקדים קיימים

זה נכון שמשרד התיירות פועל לעידוד פיתוח תשתיות תיירותיות בארץ. אולם יש דברים רבים שיש עוד לשעות ולקדם. כך לדוגמא יש טעם לשפר ולהגדיל את אמצעי הגישה לישראל, מבניית נמלי תעופה נוספים בישראל כגון נמלי תעופה בצפון הארץ ואף בדרומה, אמצעי תחבורה פנימיים איכותיים יותר, תחבורה ימית טובה יותר, אטרקטיבית יותר ושכיחה יותר.

בנוסף, על האמונים על קידום התיירות בישראל מוטל הצורך בשיפור מוקדי תיירות קיימים ועידוד מאסיבי של הקמת מוקדי תיירות עתידיים, כגון מלונות חדשים, אטרקציות חדשות, שימור אתרים ועוד. וכל אלה צריכים להיות בסמוך ועל בסיס אתרים קדושים או היסטוריים המושכים ממילא תיירים רבים.

פרסום ושיווק

זה נכון שמשרד התירות משקיע בפרסום ושיווקה של ישראל במקומות מסויימים בעולם ויוצא בקמפיינים גדולים מדי פעם בפעם, ואף מציע מענקי עידוד בצורת מענקי שיווק לעוסקים בתיירות בארץ. אולם בגלל האילוצים המובנים, עליהם דיברתי קודם לכן, חייבת ישראל לקדם את התיירות בישראל על בסיס קבוע ומתמשך ולא רק בעיתות משבר. לישראל יש כל כך הרבה מה להציע עבור כל כך הרבה אנשים מכל העולם. יש לנו מקומות קדושים לכל אחת משלוש הדתות הגדולות, יש לנו חוף ים תיכון המושך תיירים רבים המחפשים להמלט מן החורף ועוד מוקדי משיכה רבים למגוון רחב של אוכלוסיות ומגזרים – בעולם.

קמפיינים על בסיס קבוע יכולים לקבוע את מקומנו בתיירות העולמית ולשים אותנו על המפה עבור תיירים רבים בעולם, להגדיל באופן משמעותי את היקף התיירות בארץ וליצור יתרונות ברורים ומשמעותיים לישראל על פניי מדינות האזור בעבור התיירים.

למידע נוסף בקרו באתר משרד התיירות: Tourism.gov.il

ספר עלינו לחבריך!
מפת אתר © 2007-2021 כל הזכויות שמורות Trip תיירות.